Related discussions

Jesper Krogh Knudsen Discussion started by Jesper Krogh Knudsen 6 months ago
Hej

vi løber vi fra Børne universet, der nu hedder Toftelunden

Vi løber kl 17.45 og omk 5km

Vi løber til højre når vi kommer ned på Hørning stien, og ud til jernbaneviadukten
Husk trailsko, stien er ikke muddret, men lidt feddet i overfladen, på den anden siden af landevejen 

Det bliver tidligt mørkt, så husk opladede lygter

Skriv på Fb hvis du vil med
Jesper