Træningspas oprettes af de træningsansvarlige i vores medlemsapp og bliver derved også synlige i vores aktivitets kalender.

Ad-Hoc ture kommunikeres via medlemmerne i chat forum i medlemsapp'en

 

Lovgivningsmæssigt er der følgende emner som vi har fundet interessante at belyse.

  1. Når man løber og cykler i skoven - hvad må man så ?
  2. Når man cykler på veje og cykelstier hvad må man så ?

Når vi færdes i skovene - på fødder eller cykel er vi underlagt reglerne sat af naturstyrelsen.

Reglerne er:

Offentlige skove.

  • Færdsel på fod overalt.
  • Færdsel på cykel på stier og veje.
  • Færdsel tilladt døgnet rundt.

Private skove over 5 hektar

  • Færdsel på fod på stier og veje.
  • Færdsel på cykel på stier og veje.
  • Færdsel tilladt fra 06:00 til solnedgang.

Private skove under 5 hektar

  • Som ovenfor
  • Dog med den undtagelse at private skove under 5 hektar kan lukkes af for offentlig færdsel

Vær opmærksom på at alle skove kan lukkes ved jagt: Miljøstyrelsen om færdsel i skovene 

Når vi færdes på veje fortove og cykelstier - på fødder eller cykel er vi underlagt reglerne i færdselsloven.

For cykling på veje og cykelstier er vi dækket af færdselslovgivningens paragraf 49 - se link til cyklistforbundets beskrivelse heraf.

- og ja man må gerne køre to ved siden af hinanden når der er plads til det:

Cyklist forbundet om paragraf 49

Formålet med Hørning Ude-Motion er jævnfør andet menupunkt at skabe idræt og samvær i forening.

For at kunne opfylde dette og skabe god og sikker træning, har vi formuleret et sæt trænings etiske regler som i størst mulig omfang skal indfries af det enkelte medlem.

Disse etiske regler er angivet nedenfor. 

Ansvar

Som medlem af Ude-Motion har man et fælles ansvar for at aktiviterne afvikles i et ordentligt og med respekt for hinanden og naturen.
Jævnfør information anden steds på denne hjemmeside er Ude-Motion er organiseret med motionsansvarlige og træningsansvarlige.

    - Den motionsansvarlige er udpeget på årsmødet og er derved aktivitetstypens øverste myndighed.
    - Træningssansvarlige er en person som har fået delegeret ansvar fra den motionsansvarlige for den enkelte træning.

Således er træningsansvarlige træningspassets øverste myndighed og det er medlemmets ansvar at følge de af træningsansvarlige angivne retningslinjer.
Det er således træningsansvarliges ansvar at den enkelte træning planlægges og gennemføres i henhold de træningsetiske regler.
Således skal medlemmerne respektere træningsansvarliges planlægning og beslutninger omkring den enkelte dags træning.

Ved træningspas med mange deltagere kan opgaven som træningsansvarlig med fordel deles mellem flere personer.

Jævnfør ovenstående har den motionsansvarlige det samlede ansvar for træningen i den enkelte aktivitetstype, og har således ansvaret for at der i løbet af året laves et tilstrækkeligt varieret udbud af aktiviteter samt koordinere evt. fællestilmelding til eksterne aktiviteter (løb o.l.)

Respekt for nye medlemmer
Vi ønsker alle at føle os velkomne. Specielt nye medlemmer skal tages vel imod.
Det er således vigtigt at alle føler sig velkomne og at der er plads til såvel nybegyndere som øvede medlemmer.

Respekt for andre
Hav respekt for at der er spredning i gruppen mht. alder, styrke og generelle forudsætninger.
Sørg derfor altid for at tage hensyn til alle deltagere i gruppen så alle får en god trænings oplevelse.

Kommer en i gruppen til skade eller får en teknisk defekt påhviler det de andre i gruppen at hjælpe til med at få normaliseret situationen.
Træningsansvarlig SKAL adviseres om situationen og tager stilling til hvordan situationen udredes og hvordan træningen herefter skal foregå.

Ønsker du af en eller anden grund at bryde ud fra dagens træningspas, så vis respekt for træningsansvarlige og de andre deltagere ved at sikre sig at de ER INFORMERET om at du bryder ud - og hvorfor.

Respekt for andre gælder også personer uden for vor gruppe som vi møder på vor vej rundt i naturen.
Respekt overfor andre giver respekt til os, således er et venligt smil og en hilsen til alles bedste.

Respekt for vort klublokale
Ved træning andre steder end i lokalområdet (når kørsel i bil er nødvendig) foreslår vi i størst mulig omfang samkørsel.
Dette beskytter både tegnebogen og vort klublokale: naturen :-)

Selvfølgelig tager vi også evt. affald med hjem eller kommer det i affaldsspande vi møder på vor vej.

Respekt for dit udstyr
Sørg for at dit udstyr er i forsvarlig stand.
Dette sikrer bedst en fejlfri træning med færrest mulige skader og uheld.
Medbring det mest nødvendige grej til at fikse en fejlsituation (f.eks. slanger og dækjern når der trænes på cykel)

Sikkerhed
Når vi færdes i trafikken og/eller naturen er vi de bløde trafikanter.
Den bedste sikkerhed for os selv opnår vi ved at følge færdselsloven samt den lokale skiltning værende sig på veje, stier og skove. Herunder respekterer vi etablerede stier og spor i skove mv.

Ved forbi passage af medtrafikanter (hårde som bløde) tilpasses afstand og hastighed til lokaliteten.

Specielt for aktiviteter på cykel - SKAL der bæres hjelm for at kunne deltage i aktiviteten.

Aktivitets Kalender

July 2021
M T W T F S S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1