Lovgivningsmæssigt er der følgende emner som vi har fundet interessante at belyse.

  1. Når man løber og cykler i skoven - hvad må man så ?
  2. Når man cykler på veje og cykelstier hvad må man så ?

Når vi færdes i skovene - på fødder eller cykel er vi underlagt reglerne sat af naturstyrelsen.

Reglerne er:

Offentlige skove.

  • Færdsel på fod overalt.
  • Færdsel på cykel på stier og veje.
  • Færdsel tilladt døgnet rundt.

Private skove over 5 hektar

  • Færdsel på fod på stier og veje.
  • Færdsel på cykel på stier og veje.
  • Færdsel tilladt fra 06:00 til solnedgang.

Private skove under 5 hektar

  • Som ovenfor
  • Dog med den undtagelse at private skove under 5 hektar kan lukkes af for offentlig færdsel

Vær opmærksom på at alle skove kan lukkes ved jagt: Miljøstyrelsen om færdsel i skovene 

Når vi færdes på veje fortove og cykelstier - på fødder eller cykel er vi underlagt reglerne i færdselsloven.

For cykling på veje og cykelstier er vi dækket af færdselslovgivningens paragraf 49 - se link til cyklistforbundets beskrivelse heraf.

- og ja man må gerne køre to ved siden af hinanden når der er plads til det:

Cyklist forbundet om paragraf 49