Ansvar og respekt

Som udøvende i Hørning Puls - Landevej, Gravel og MTB har man et fælles ansvar for at aktiviteterne afvikles i et ordentligt og med respekt for hinanden og naturen.

Det er instruktørens som er holdets/træningspassets øverste myndighed og det er medlemmets ansvar at følge de af instruktørens angivne retningslinjer.
Det er således instruktørens ansvar at den enkelte træning planlægges og gennemføres i henhold de træningsetiske regler.
Således skal medlemmerne respektere instruktørens planlægning og beslutninger omkring den enkelte dags træning.

Ved træningspas med mange deltagere kan opgaven som instruktør med fordel deles mellem flere personer.

Respekt for nye medlemmer
Vi ønsker alle at føle os velkomne. Specielt nye medlemmer skal tages vel imod.
Det er således vigtigt at alle føler sig velkomne og at der er plads til såvel nybegyndere som øvede medlemmer.

Respekt for andre
Hav respekt for at der er spredning i gruppen mht. alder, styrke og generelle forudsætninger.
Sørg derfor altid for at tage hensyn til alle deltagere i gruppen så alle får en god trænings oplevelse.

Kommer en i gruppen til skade eller får en teknisk defekt påhviler det de andre i gruppen at hjælpe til med at få normaliseret situationen.
Instruktøren SKAL adviseres om situationen og tager stilling til hvordan situationen udredes og hvordan holdet/træningen herefter skal foregå.

Ønsker du af en eller anden grund at bryde ud fra dagens hold/træningspas, så vis respekt for instruktøren og de andre deltagere ved at sikre sig at de ER INFORMERET om at du bryder ud - og hvorfor.

Respekt for andre gælder også personer uden for vor gruppe som vi møder på vor vej rundt i naturen.
Respekt overfor andre giver respekt til os, således er et venligt smil og en hilsen til alles bedste.

Respekt for vort klublokale
Ved træning andre steder end i lokalområdet (når kørsel i bil er nødvendig) foreslår vi i størst mulig omfang samkørsel.
Dette beskytter både tegnebogen og vort klublokale: naturen :-)

Selvfølgelig tager vi også evt. affald med hjem eller kommer det i affaldsspande vi møder på vor vej.

Respekt for dit udstyr
Sørg for at dit udstyr er i forsvarlig stand.
Dette sikrer bedst en fejlfri træning med færrest mulige skader og uheld.
Medbring det mest nødvendige grej til at fikse en fejlsituation f.eks. slanger og dækjern.

Sikkerhed
Når vi færdes i trafikken og/eller naturen er vi de bløde trafikanter.
Den bedste sikkerhed for os selv opnår vi ved at følge færdselsloven samt den lokale skiltning værende sig på veje, stier og skove. Herunder respekterer vi etablerede stier og spor i skove mv.

Ved forbi passage af medtrafikanter (hårde som bløde) tilpasses afstand og hastighed til lokaliteten.

Der skal bæres cykelhjelm for at kunne deltage i aktiviteten.